Färdskrivare

 Ackreditering för färdskrivare Vi hade insyn i fredags 29/5 för ackreditering för färdskrivare. Efter utbildning hos Stoneridge i Örebro och en del övning i egen regi, så fick vi besök av Swedac för kontroll av våra kunskaper inom regelverk, kvalitetsmanual samt praktiska färdigheter. Detta gick över förväntan och utan några anmärkningar(!). Den så kallade 2-års kontrollen är obligatorisk för de flesta åkerier och fordon, med vissa undantag. Vi kommer att…

Read More