Ackreditering för färdskrivare

Vi hade insyn i fredags 29/5 för ackreditering för färdskrivare. Efter utbildning hos Stoneridge i Örebro och en del övning i egen regi, så fick vi besök av Swedac för kontroll av våra kunskaper inom regelverk, kvalitetsmanual samt praktiska färdigheter. Detta gick över förväntan och utan några anmärkningar(!).

Den så kallade 2-års kontrollen är obligatorisk för de flesta åkerier och fordon, med vissa undantag. Vi kommer att erbjuda fältprovning hos kund, detta för att minska åkeriets kostnader. Självklart klarar vi båda digital som analoga färdskrivare. Vi har samarbete med Stoneridge samt VDO 

Så snart vi har fått vårt officiella intyg och plomberingstänger så kan vi utföra kontroller och felsökningar på färdskrivare. Något vi har längtat efter att kunna erbjuda våra kunder.  Detta kommer bli klart under kommande veckan.

Det här steget som vi har tagit och den investering som det faktiskt är, syftar till att ytterligare bredda och stärka vår position på marknaden. En medveten satsning för att kunna erbjuda åkerier och företag en fullvärdig service utanför de auktoriserade märkeshandlarna. En organisation som ofta sköts av stora koncerner som inte alltid ser till kundnyttan. Vi har alltid som målsättning att skapa en Vinn-vinn situation mellan oss som verkstad och kunden.

färdskrivare